BDlogo

 

Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и УНИЦЕФ в партньорство с Български Червен кръст, Българския хелзинкски комитет и Съвета на жените бежанки в България в момента управляват шест Центъра за закрила и подкрепа „Синя точка“ в София, Варна, Бургас, Русе и Добрич. Сините точки осигуряват безопасно пространство, подкрепа, и насочване към правна помощ, социална, образователна и психо-социална подкрепа.

 

Бюра за информация и съвети

Бежанците могат да намерят информация за подкрепата и достъпа до услуги (здравеопазване, социално подпомагане, образование и др.), които са достъпни, включително от национални и местни власти, хуманитарни агенции, неправителствени организации и други. Подкрепа за преживели насилие, включително насилие, основано на пола, което включва консултиране, оценка, документиране и насочване към специализирана подкрепа, ако е необходима такава.

Психично здраве и психо-социална подкрепа (ПЗПСП)

Консултиране и психо-социална подкрепа за бежанци, които може да са изправени пред значителен стрес от преживяното. Психолози, социални работници и други обучени специалисти са на разположение, за да идентифицират деца и възрастни, които може да се нуждаят от допълнителна подкрепа

Пространства, подходящи за деца и семейства

Това пространство позволява на децата и юношите да си почиват и играят, дава им достъп до групови дейности, които са от полза за цялостното им благосъстояние, докато родителите могат да получават информация и услуги, без да се притесняват за безопасността на децата си.

Идентифициране/насочване на деца и други лица в риск

Критична услуга за идентифици­ране, оценка, документиране и насочване на уязвими и изло­жени на риск лица, в т.ч. деца, придружени от лица, полагащи грижа за тях, които са уязвими или изложени на риск; непри­дружени и разделени деца; ЛГБТИК+ хора, възрастни хора, хора, с увреждания или хронични заболявания.

Други услуги могат да включват:

Насочване към програми за парично подпомагане, нехранителни и хранител­ни продукти, информация за жилища, грижа и обра­зование за деца, дос­тъп до пазара на труда. Придружаване и посред­ничество пред съответ­ните органи за достъп до специализирани услуги.

Правна помощ и консултиране

Информация и съвети относно права и задължения, регис­трация, документация, регис­трация на раждане, събиране на семейството и информация относно достъпа до процедури за закрила, включително под­крепа за получаване на доку­менти, временна закрила и/или международна такава.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 • 42.491130400745, 27.472644353979

  43.574517497146, 27.852600955919

  43.842047008996, 25.952600329523

  42.67284103247, 23.320726725708

  42.711527279905, 23.320096880947

  43.206710968315, 27.914033385407

 • МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
  • ГРАД
  • АДРЕС
   пл. „Царица Йоана“ № 2, гара Бургас
  • АДРЕС НА МЕСТНИЯ ЕЗИК
   пл. „Царица Йоана“ № 2, гара Бургас
  • ТЕЛЕФОН
  • РАБОТНО ВРЕМЕ
   Понеделник
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Вторник
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Сряда
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Четвъртък
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Петък
   09:00 am ~ 17:00 pm
  • ГРАД
  • АДРЕС
   ул. „Агликина Поляна“ № 19 (кв. Балик, до бл. 7)
  • АДРЕС НА МЕСТНИЯ ЕЗИК
   ул. „Агликина Поляна“ № 19 (кв. Балик, до бл. 7)
  • ТЕЛЕФОН
  • РАБОТНО ВРЕМЕ
   Понеделник
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Вторник
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Сряда
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Четвъртък
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Петък
   09:00 am ~ 17:00 pm
  • ГРАД
  • АДРЕС
   ул. „Ген. Гурко“ № 10
  • АДРЕС НА МЕСТНИЯ ЕЗИК
   ул. „Ген. Гурко“ № 10
  • ТЕЛЕФОН
  • РАБОТНО ВРЕМЕ
   Понеделник
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Вторник
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Сряда
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Четвъртък
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Петък
   09:00 am ~ 17:00 pm
  • ГРАД
  • АДРЕС
   бул. „Джеймс Баучер“ № 76
  • АДРЕС НА МЕСТНИЯ ЕЗИК
   бул. „Джеймс Баучер“ № 76
  • ТЕЛЕФОН
  • РАБОТНО ВРЕМЕ
   Понеделник
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Вторник
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Сряда
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Четвъртък
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Петък
   09:00 am ~ 17:00 pm
  • ГРАД
  • АДРЕС
   Централна ЖП гара, ет. 2
  • АДРЕС НА МЕСТНИЯ ЕЗИК
   Централна ЖП гара, ет. 2
  • РАБОТНО ВРЕМЕ
   Понеделник
   18:00 pm ~ 23:00 pm
   Вторник
   18:00 pm ~ 23:00 pm
   Сряда
   18:00 pm ~ 23:00 pm
   Четвъртък
   18:00 pm ~ 23:00 pm
   Петък
   18:00 pm ~ 23:00 pm
  • ГРАД
  • АДРЕС
   ул. „Братя Шкорпил“ № 3
  • АДРЕС НА МЕСТНИЯ ЕЗИК
   ул. „Братя Шкорпил“ № 3
  • ТЕЛЕФОН
  • РАБОТНО ВРЕМЕ
   Понеделник
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Вторник
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Сряда
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Четвъртък
   09:00 am ~ 17:00 pm
   Петък
   09:00 am ~ 17:00 pm