Уебсайтът Refugeelight.bg е собственост на и се поддържа от Фондация за достъп до права - ФАР, ЕИК 176553638, email: [email protected].

Всички публикации на Refugeelight.bg изразяват мнението и позициите на екипа на ФАР. Той носи отговорност за съдържанието, включително за евентуални искове от трети страни.

Платформата Refugeelight.bg, както и информацията и услугите, предлагани чрез нея, функционират съгласно правилата, описани по-долу. Използването на Refugeelight.bg, предполага безусловно приемане на всички условия за ползване, изброени по-долу. Ако не сте съгласни с едно или повече от правилата за използване на Refugeelight.bg, имате право да не го използвате, в противен случай автоматично се приема, че ги приемате. 

Права на интелектуални собственост 

Всички авторски права и други елементи, считани за интелектуална собственост, които са публикувани на Refugeelight.bg, са запазени за Фондация за достъп до права - ФАР. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, публикувате, променяте, компилирате, адаптирате, изтегляте, разпространявате или използвате публично каквато и да е част от Refugeelight.bg по какъвто и да е начин за търговски цели без изричното писмено съгласие на ФАР.

Можете да използвате съдържанието на Refugeelight.bg за лични и нетърговски цели, включително при публикуване на съдържание в интернет, при условие че включите линк/препратка към съответната страница на Refugeelight.bg, на която е публикувано цитираното съдържание. Ако са направени някакви промени, те трябва да бъдат посочени при цитирането.

Имената и логата, идентифицирани с Фондация за достъп до права - ФАР или трети лица и техните услуги, са защитени от законите за авторското право на Република България.

Достъп

ФАР не гарантира непрекъснатата работа на Refugeelight.bg.

ФАР си запазва правото да Ви пренасочва като потребител към други уебстраници, контролирани от ФАР. В този случай ще трябва да спазвате условията за ползване, посочени на тези страници.

ФАР си запазва правото да Ви пренасочва като потребител към други уебстраници, които са собственост и се контролират от трети страни. ФАР няма контрол върху съдържанието на тези страници и следователно не носи отговорност за неговата актуалност, точност или коректност.

Публикациите в Refugeelight.bg, включително услугите, посочени в Картата на услугите, могат да бъдат променяни без предварително уведомление. ФАР си запазва правото да променя, спира или прекратява дейността на Сайта със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че ФАР няма да носи отговорност пред Вас или която и да е трета страна за каквато и да е промяна, прекъсване или прекратяване на Сайта. 

Информация предоставена на Refugeelight.bg

Информацията, предоставена на Refugeelight.bg, се поддържа актуална от екипа на ФАР, но са възможни пропуски във връзка с частични или дори пълни промени в законодателния режим. В случай на несъответствие между информацията, предоставена на уебсайта, и законодателството в България или Европейския съюз, можете да се свържете с екипа на ФАР и да ни информирате за това. ФАР си запазва правото да провери сигнала  и при необходимост да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.

Refugeelight.bg има образователни и информационни цели. Той повишава правната култура и знанията за правата и отговорностите, подпомага практическия достъп до права и насърчава спазването на законите и правилата, установени в България.

ФАР ще предоставя добросъвестно и своевременно, в съответствие с плана и графика си за публикуване, информация в Refugeelight.bg. ФАР НЕ поема ангажимент информацията, представена на Refugeelight.bg, да бъде напълно изчерпателна или пълна. Тя по никакъв начин не трябва да се тълкува като заместител на правен съвет/консултация от адвокат или други специалисти.

Информацията и услугите, предоставяни на Refugeelight.bg, са общи и абстрактни, като правилното им прилагане в практиката зависи от правилната правна квалификация и отчитането на много индивидуални факти от конкретната житейска ситуация, които не могат да бъдат описани на Refugeelight.bg. Това е причината, поради която ФАР не носи отговорност в случай, че се доверите на информацията, предоставена на Refugeelight.bg, и я приложите към различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което Ви бъдат причинени вреди. Ако искате да предприемете някакви действия за защита на Вашите права и законни интереси, консултирайте се предварително със специалист.

Политика за закрила на детето

ФАР има строга политика за защита на децата. Прочетете пълната политика тук:

ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

Лични данни

За въпроси, свързани с обработката на лични данни, моля, вижте нашата Политика за поверителност, достъпна тук:

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Ограничения

Когато използвате формата ни за контакт, LiveChat и формуляра Поискай помощ на Refugeelight.bg, моля, спазвайте няколко прости правила:

  • Трябва да избягвате расистки, вулгарни, религиозно нетолерантни или неприлични коментари, целящи да обидят ФАР, други организации, държави или националности.
  • Не изпращайте спам.
  • Нежелани търговски съобщения и личните нападки ще бъдат премахвани без предизвестие

Длъжни сте да не възпрепятствате нормалното функциониране на техническите или софтуерните приложения и компютърните системи на Сайта, като действате недобросъвестно.

Линкове и реклами на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни и/или да показва реклами на трети страни. Такива връзки и реклами на трети страни не са под контрола на ФАР и ние не носим отговорност за тях. ФАР предоставя достъп до тези връзки и реклами на трети страни само за Ваше удобство и не преглежда, не проследява, не одобрява, не гарантира и не прави никакви изявления по отношение на връзките и рекламите на трети страни. Вие използвате всички връзки и реклами на трети страни на свой собствен риск и трябва да прилагате подходящо ниво на предпазливост и преценка. Когато кликнете върху някоя от връзките и рекламите на трети страни, се прилагат техните условията и политики, включително практиките за поверителност и събиране на лични данни на тези трети страни. 

Бисквитки

"Бисквитката" е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашия уебсайт използваме "бисквитки" за неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни за анализ. Използваните "бисквитки" служат за разграничаване на потребителите и сесиите, за дефиниране на нови сесии, за подаване на заявки, за съхраняване на източника на трафик и начина, по който се достига до сайта.

Като настроите правилно браузъра си, винаги можете да изключите както нашите "бисквитки", така и "бисквитките" на трети страни. В този случай може да загубите част от функционалността на някои от услугите.

В случай че използвате връзка, която ви препраща към друг сайт, той ще има свои собствени бисквитки и политика за сигурност, върху които ние нямаме контрол.

Промяна на условията за ползване

Настоящите условия подлежат на периодично преразглеждане и ако направим някакви съществени промени, можем да Ви уведомим, като публикуваме на видно място в нашия Сайт уведомление за промените. Препоръчваме ви редовно да проверявате и преглеждате Условията за ползване на Сайта. Всички промени, които можем да направим в това Изявление, ще влязат в сила от датата, на която тези промени са били публикувани на тази страница. Когато е уместно, можем да Ви уведомим за направените промени и по електронна поща. Тези промени ще влязат в сила незабавно за новите потребители на нашия Сайт.

Ако не сте съгласни с всички разпоредби на тези условия, не използвайте сайта.

Контакти

Фондация за достъп до права

Телефон: 

email: [email protected]

За да се запознаете с УСЛОВИЯТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ във връзка с предоставянето на посреднически услуги за наемане на работници в България от ФАР, моля, посетете този раздел:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ