Фондация за достъп до права – ФАР има за цел да съдейства за практически достъп до права и до ефективна защита при произволно лишаване от права. Това включва индивидуален и цялостен подход към случая на всеки човек, на всеки етап от уреждането на престоя му в България, с помощта на интердисциплинарен екип от експерти.

Ако желаете да обсъдим начините по които можем да Ви помогнем с Вашия случай, моля попълнете този формуляр. Ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

1. Име и фамилия
4. Страна на произход
4. Страна на произход
В случай на безплатна услуга се съгласявам да участвам в правната програма на Фондация за достъп до права - ФАР и личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на анонимно отчитане пред финансиращата организация при спазване на разпоредбите за защита на личните данни.