sabirane_semeistva.png

Фондация за достъп до права - ФАР ще предостави помощ на 10 бежанци, желаещи да започнат или вече намиращи се в процедура по събиране на семейството в България. Помощта ще се състои в безплатни правни консултации относно процедурата по събиране на семейство, покриване на разходи за езиков превод на документи, покриване на друг тип разходи (напр. разходи по пътуване, издаване на виза, др.) и съдействие при първоначалната интеграция чрез свързване с националните власти и неправителствени организации, които предоставят интеграционни услуги.

Правото на личен и семеен живот е основно човешко право. Ако сте лице, което е получило бежански или хуманитарен статут или временна закрила, имате право да поискате да се съберете със семейството си. Това включва Вашия съпруг/-а или дългосрочен партньор, Вашето непълнолетно дете и други членове на семейството в зависимост от Вашия статут. Повече информация за самата процедура можете да прочетете тук.

Ако желаете да участвате в програмата за помощ, свържете се с нас по имейл [email protected] или чрез нашата онлайн форма за искане на помощ.

Помощта, която Фондация за достъп до права - ФАР ще предостави, е част от дейностите по проекта “Допълнителни пътища към Югоизточна Европа - COMP4SEE”, целящ увеличаване на възможностите за легален прием и ефективна интеграция на търсещи закрила.