Caritas_Sofia_StAnna_Struma_2018.jpg

Информацията е актуализирана на 17/07/2023 

Услугите, предоставяни от Каритас София са:

 • Център "Света Анна" за интеграция на бежанци и мигранти
 • Кариерен център 
 • Интеграционно - информационен център
 • Неформални образователни и реактивни дейности за деца
 • Курсове по български език
 • Социални консултации за достъп до услуги, придружаване и превод

В центъра "Света Анна" можете да получите информация за:

 • Вашите права и задължения в България
 • Услуги, предоставяни от Каритас София, партньорски организации, правителствени и общински институции
 • Важни телефонни номера и адреси
 • Социални  услуги
 • Възможности за работа 
 • Права и задължения по отношение на общественото образование
 • Събития и дейности
 • Изграждане на по-добър живот в България
 • Възможности за доброволци
 • Проекти, свързани с бежанци
 • Здравни услуги: насочване към лекари

Услуги за деца: 

 • Помощ за записване на дете в училище и детска градина 
 • Помощ от доброволци за деца, ходещи на училище
 • Лятни занимания по български език за деца
 • Неформални образователни дейности, събития и екскурзии 
 • Работа с родители, за мотивиране за записване на деца в училище 

Услуги за жени:

 • Социални работилници КаритАрт за изкуства и занаяти (плетене, шиене, изработка на бижута и аксесоари)

Уроци по български език: 

 • Курсове по български език за възрастни на нива А1, А2 и В1, присъствена и онлайн форма 
 • Курсове по български език за работещи

Търсене на работа и помощ при заетост: Кариерният център на Каритас София помага на гражданите на трети страни да се ориентират в трудовия пазар в България. Към момента се предлагат следните услуги: 

 • кариерно развитие
 • помощ при търсене на работа
 • обучения за оценка на трудовия пазар в България 
 • помощ за изготвяне на СВ и мотивационни писма
 • обучения за финанси
 • професионално обучение
 • програма за предприемачество 

Услуги за лица бягащи от войната в Украйна

 • курсове и летни училища за деца - записване в групи по учене чрез преживяване, работа с деца, подкрепа за усвояване на умения и български; неформални занимания по български език и развитие на умения, които да ги подпомогнат за достъп до образователната система и при преодоляване на травма и изграждане на увереност
 • Курс по български език за възрастни - онлайн и присъствени групи в София, Пловдив и Бургас на ниво А1-А2 и Б1
 • първоначална ориентация и консултации
 • предоставяне на информация
 • превод и подкрепа за достъп до основни права и възможности за усядане, здравеопазване и образование
 • подкрепа за записване в училище и детска градина в България
 • насочвания до: социални услуги и помощи, психологическа подкрепа, хуманитарна подкрепа, правна помощ, държавни и общински институции и структури, хуманитарни организации и центрове
 • достъп до пазара на труда: насочване към платформи и възможности за търсене на работа, както и към други центрове на мрежата Каритас за търсене на работа; изготвяне на автобиография, насочване към работодател; изваждане на медицинско за работа; необходими документи за започване на работа; подкрепа и консултация; регистрация в бюрото по труда; подкрепа за предприемачество

 

Ваучери за храна за търсещи и получили международна закрила от уязвими групи

Каритас предоставя ваучери в размер 250 лв на 

 • Домакинство с три и повече деца
 • Семейства, в които се отглежда дете с увреждане
 • Домакинства, в които се отглеждат деца без родители (с документ за настойничество)
 • Семейства с родител с тежко увреждане

Ваучерите се предоставят след проучване и оценка на уязвимостта на нуждаещите се, извършвани от сътрудници на Каритас на терен. 

Ваучерите за момента не се предоставят на лица с временна закрила! 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Обадете се или елате в центъра за повече информация и график.