действие

Подкрепа за ЛГБТИ търсещи закрила и бежанци

Действие предоставя правна помощ за ЛГБТИ търсещи закрила и бежанци, включително:

  • Информация за убежището и вашите права
  • Помощ за кандидатстване за убежище
  • Правна помощ за случаи на дискриминация
  • Препратки към други услуги

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

За правна помощ е необходимо да се запишете предварително като това може да стане като изпратите имейл на Действие, за да си уговорите среща.

Езиците, на които се предоставят услугите са български и английски, но е възможно осигуряване на превод и от други езици.