foc

Фондация „За Нашите Деца“ създаде програма за подкрепа на украинските семейства с деца  у нас – „Мисия Украйна“. Организацията помага на заявили семейства в нужда в двата града в които работи – София и Пловдив, като приема  децата и родителите в Комплексите за ранно детско развитие. 

Програмата „Мисия Украйна“ включва:

Специализиран екип, обучен за работа с бежанци. Екипът включва координатор, социални работници и културни медиатори. Екипът изготвя първична оценка на нуждите от подкрепа и предлага помощ на семействата заявили помощ. 

Видове подкрепа:

  • Подкрепа при посещение на институции и застъпничество пред тях за достъп до здравни и образователни услуги за децата;
  • Материална и хуманитарна подкрепа според нуждите 
  • Емоционална, психологическа подкрепа и работа с логопед;
  • Рехабилитация или почасова грижа за деца с нарушения в развитието 
  • Организиране на групови форми за подкрепа (игрите, изкуството и разговори)

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Програмата е за украински семейства с деца и е безплатна. 

Можете да посетите центровете и без предварителна уговорка.