nrg

Интеграционно-обучителен център „ИНТЕГРИКО”

Интеграционно-обучителен център “ИНТЕГРИКО” е проект в партньорство с Върховния комисарият на бежанците към ООН. В него украински деца получават подкрепа за по-бърза интеграция към българската образователна система. В ИНТЕГРИКО  работят педагози, преподаватели и доброволци, които спомагат за изучаване на български език, за усвояване на учебния материал и за справяне с възложените им домашни задачи.

В центъра допълнително се осигурява психологическа помощ, арт и творчески занимания, обучения по базови IT умения и беседи за запознаване с българските обичаи, бит и култура.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Центърът е отворен за украински деца от 5 до 17 години като те трябва да са записани в българската образователна система 

Информация относно записването на украински деца в българската образователна система можете да намерите в статията "Записване на деца в училище" и "Достъп до образование на деца-бежанци от Украйна"