Психично-здравна и психо-социална подкрепа 

  • Индивидуално психологическо консултиране
  • Психиатрична оценка, диагностика и лечение
  • Кризисна интервенция
  • Услуги за преживели насилие и трафик на хора
  • Препратки към други услуги

Услугите са за бежанци, мигранти и лица, търсещи международна закрила в стараната ни.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Позвънете на звънеца „Център Надя“