reachout

Фондацията предлага

  • уроци по български език за деца мигранти, бежанци/търсещ и и получили международна закрила
  • предоставяне на обучителни материали

Допълнително се организират еднократни арт ателиета и дейности през ваканциите.

Фондацията предлага психологична и логопедична помощ за деца. 

Помощта се предоставя само на деца в риск, след установяване на уязвимост, като държавата на произход няма значение. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Услугите са за търсещи закрила и бежанци, които планират да останат в България. Уроците по български език са предназначени за непълнолетни, а за психическата помощ лицата трява да отговарят на определени критерии за уязвимост. 

Обадете се или изпратете съобщение за повече информация и да насрочите среща. При необходимост услугите могат да се предоставят и на други езици чрез преводачи.