Актуализирано на 9 November 2023

От началото на лятото на 2022 г. много украинци, които бяха принудени да напуснат страната си заради войната, започнаха да се завръщат у дома  в Украйна или да пътуват другаде. В тази статия ще обясним как, къде и с какви документи украинците могат да напуснат България.

Пътуване с валиден международен биометричен паспорт 

Ако сте имате временна закрила в България, имате право да пътувате в други страни от ЕС. Ако притежавате валиден биометричен паспорт, можете да пътувате от България до всяка друга държава от ЕС и да останете там за не повече от 90 дни в рамките на 180 дни.

Временна закрила 

Ако валидността на международния Ви биометричен паспорт изтича скоро/е откраднат/унищожен  

Ако срокът на валидност на международния Ви биометричен паспорт изтича скоро (след два месеца или по-малко), имате две възможности:

 1. Да кандидатсвате за нов паспорт в посолството на Украйна

Първо трябва да се регистрирате на електронната опашка (наречена Е-чергу). Имайте предвид, че в момента платформата позволява регистрация само в първия работен ден на месеца от 16 до 17 ч. Тук можете да намерите инструкции за това как да направите своята регистрация

В деня на часа Ви ще трябва да подадете:

 • формуляр за кандидатстване, който ще Ви бъде предоставен от консулските служители;
 • снимка с размери 10x15 см., ако паспортът се издава на лице, което не може да се придвижва самостоятелно поради продължително здравословно разстройство, удостоверено от медицинско заведение;
 • документ за самоличност, потвърждаващ украинското гражданство (международен паспорт на гражданин на Украйна за пътуване в чужбина, паспорт на гражданин на Украйна, дипломатически паспорт и др;)
 • документ, потвърждаващ, че понастоящем живеете в България (карта за временна закрила или друга карта за разрешение за пребиваване, която може да притежавате). 
 • Старият Ви паспорт (ако е с изтекъл срок на валидност) или документ от полицията, доказващ, че е бил откраднат. Всеки документ, който е на български език, трябва да бъде официално преведен на украински език, преди да го представите. 
 • квитанция за платена консулска такса. Информация за таксите можете да намерите на този линк.

Издаването на новия паспорт може да отнеме повече от 3 месеца заради войната. Можете да проверите дали новият Ви паспорт е готов тук и да го вземете от посолството. След като получите подновения си международен паспорт, можете да пътувате навсякъде в рамките на ЕС, както и да се върнете в Украйна.

 1. Да удължите валидността на настоящия Ви паспорт.

Можете да направите това в украинското посолство, докато трае войната. Паспортът Ви ще бъде удължен по реда на постъпване в посолството, без предварителна регистрация в електронната опашка. Обикновено това се прави в същия ден, в който поискате удължаване на срока. Освен това можете да поискате удължаване и да получите удължения си паспорт и в Украински дом - Варна ("Український дім"), който си сътрудничи с посолството по този въпрос.

Важно! Удължаването на срока на валидност на паспорта може да Ви послужи само, за да се върнете в Украйна през територията на Румъния и Молдова, но не и за пътуване до други държави.

В случай че изгубите паспорта си или той бъде откраднат или унищожен, трябва да си издадете удостоверение за завръщане в Украйна. Прочетете нашата статия за повече информация:

Удостоверение за връщане в Украйна/Пасаван

Пътуване с украински вътрешен паспорт 

Ако разполагате само с вътрешен украински паспорт без електронен носител (под формата на книжка)/удостоверение за раждане/шофьорска книжка, за да се върнете в Украйна, трябва да получите Удостоверение за самоличност от украинското посолство, което ще служи като потвърждение на украинското Ви гражданство (на украински се нарича Свідоцтво про особу). Това НЕ е Удостоверение за завръщане в Украйна.

Трябва да представите в украинското посолство следните документи:

 • копие на вътрешния паспорт/удостоверение за раждане/шофьорска книжка (трябва да представите и оригинала за проверка);
 • формуляр за кандидатстване, който ще Ви бъде предоставен в посолството;
 • две паспортни снимки с размери 3,5 x 4,5 cm.

Издаването на този документ е безплатно. Не е необходимо да правите предварителна електронна регистрация и да чакате на опашка. Обикновено той се издава в рамките на един работен ден, но не повече от 5 работни дни след датата на подаване на всички документи. 

Важно! Удостоверението за самоличност е валидно за 30 дни от датата на издаване.

Ето как изглежда то:

Важно! Удостоверение за самоличност не се изисква ако имате валиден вътрешен паспорт на електронен носител (под формата на лична карта). 

Пътуване с небиометричен международен паспорт

Ако имате небиометричен международен паспорт и искате да се върнете в Украйна, имате три възможности:

 • За да получите нешенгенска виза (напр. виза за Румъния), можете да останете в държава от ЕС, която не е част от Шенгенското пространство, за не повече от 90 дни в рамките на 180 дни. 
 • Да получите шенгенска виза, която Ви дава право да пътувате и да пребивавате във всички държави от ЕС за 90 дни в рамките на всеки 6 месеца.
 • Да подадете заявление за издаване на Удостоверение за самоличност - вижте раздела "Пътуване с вътрешен украински паспорт".

Пътуване с дете, което няма международен биометричен паспорт 

Ако детето Ви е под 16 години, ще им трябва един от долуизброените документи:

 1. Удостоверение за самоличност 

В този случай, за да кандидаствате за удостоверението ще Ви трябват:

 • копие от паспорта на двамата родители (или оригинал) и копие от извлечението от Държавния регистър на актовете за гражданско състояние на гражданите при раждане с информация за бащата. 
 • оригинал и копие на удостоверението за раждане на детето.

Важно! Ако актът за раждане не е издаден в Украйна, той трябва да бъде преведен на украински език от официален преводач и заверен от нотариус. 

 1. Данните за детето се вписват във валидния биометричен паспорт на един от родителите/законните представители - това е процедура по изключение, въведена поради войната в Украйна;
 2. Родителите/настойниците/попечителите могат да кандидатстват за международен биометричен паспорт на детето в украинското посолство. Важно! Ако единият от родителите е в Украйна, той/тя трябва да даде изрично писмено съгласие за издаването на паспорта. Образец на формуляра за съгласие можете да намерите тук и трябва да бъде адресиран до посолството на Украйна в София. Децата на възраст над 12 години трябва да присъстват при подаването на документите. 

Ако детето е на възраст над 16 години, то може да направи едно от тези 2 неща:

 • да кандидатства самостоятелно за международен биометричен паспорт;
 • да получи Удостоверение за връщане в Украйна, ако нямат валиден вътрешен паспорт на електронен носител (украинска лична карта).

Подробна информация за изискванията за издаване на различните официални документи можете да намерите на уебсайта на посолството на Украйна в България.

Как мога да се върна в Украйна без валиден биометричен паспорт?

Ако искате да се върнете в Украйна и НЯМАТЕ валиден биометричен паспорт или виза за държава-членка на ЕС, можете да се върнете в Украйна през Румъния (директно или през Молдова) с валиден вътрешен паспорт на електронен носител или с Удостоверение за самоличност/Удостоверение за връщане в Украйна, издадено от посолството на Украйна в България.