IMG_4522.jpeg

Актуализирано на 29.04.2022г.

Валутата в България (BGN) е българският лев или лева (множествено число). Левът може да се разпознае по съкращението „лв.“ на български. Една стотна от лева се нарича „стотинка“. Левовете се предлагат предимно като банкноти, а стотинките – само и единствено като монети.

България не е част от еврозоната и не е обичайно да се плаща с евро.

Банкноти и монети

Българските банкноти се предлагат на стойност  5, 10, 20, 50 и 100 лева. Предлагат се монети на стойност 1, 2, 5, 10, 20, 50 стотинки, а също 1 и 2 лева. Обърнете внимание, че 100 стотинки се равняват на 1 лев.

Посетете уебсайта на Българската народна банка, за да видите примерни банкноти и монети.

Обмяна на валута


Валутни курсове на български лев:

Ще ви бъде начислена такса всеки път, когато обменяте пари от една валута в друга. Ако изтеглите чуждестранна валута от български банкомат, вашата банка ще ви начисли такса за конвертиране на валута.

Безопасност

Бъдете внимателни с обкръжението си, докато напускате обменно бюро, банкомат или банка. Хората с лоши намерения или квалифицирани крадци може да са наблизо. По възможност посещавайте тези места през светлата част на деня. Когато въвеждате своя ПИН на банкомат, покрийте клавиатурата с ръка, за да защитите информацията си.