voicebg

Повече от 10 години основна мисия и цел на Център за правна помощ „Глас в България“  е да насърчава и защитава правата на чужденци търсещи закрила, мигранти и бежанци, преминаващи границата на България. Екипът на центъра е изцяло отдаден на отстояването на правото на достоен живот и достъп до убежище. 

Правна помощ

Правни консултации, оформяне на документи, придружаване до институции, визити и консултации в центрове за временно настаняване, представителство в административни и съдебни производства на национално и европейско равнище.

Предоставят безвъзмездни правни консултации на лица, търсещи убежище, бежанци и мигранти, провеждат групови информационни сесии за чужденци, задържани в България.

Застъпничество

Всяка една от кампаниите и проектите им цели да осигури гласност на предизвикателствата пред търсещите легално пребиваване в България, да засили разбирането на българското общество за хуманитарния аспект на бежанско –мигрантската проблематика, да способства за процесите на интеграция в администрациите ни, както и да допринесе за създаване на независими и устойчиви начини на пребиваване на идващите мигранти. Провеждат се застъпнически кампании и дейности, насочени към установяване на институционални и съдебни практики, както и на законодателство, които са в съответствие с международните и европейските стандарти, и към промяна на обществените нагласи.

Предоставят експертни становища, провеждат изследвания в областта на миграцията и миграционните политики и тяхното прилагане

Detained.bg 

Информация анализи по темите за имиграционното задържане и алтернативите на задържането, депортирането на мигранти, отблъскването и насилието по границите, правата на мигрантите без документи и свързаните с тях въпроси в Югоизточна Европа и Черноморския регион. - https://detainedinbg.com/about/

 

Migrantrights.eu

Проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България”, през който целят да спомогнат за спазване на човешките права и промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство чрез предоставяне на правна помощ (консултации, представителство на административни и съдебни инстанции, експертни психологочески становища) на лица, търсещи закрила, бежанци и мигранти, както и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии - migrantrights.eu

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

​​​​​​Безвъзмездните консултации са:

  • всеки вторник от 10:30 до 14:30 в офиса на Център за правна помощ - Глас в България.
  • всеки четвъртък от 10:00 до 12:00 в Бюрото за информация и услуги на чуждестранни граждани в гр. София, ул. Христо Ботев 113
  • всеки петък от 10:00 до 16:00 ч. в Харманли на адрес бул. България N11,  вх. В, ет 1 , ап. 2 (офис на Мисия Криле)

За друго време, моля свържете се на посочените контакти!