Blvd_Vasil_Levski_33.jpg

Подкрепа за жени

Услугите за жени включват:

Информация за правата на човека, равенството между половете, антидискриминационните закони, домашното насилие, насилието, основано на пола, репродуктивните права и др.
Правен съвет
консултиране
Психологическа подкрепа