bg_red_cross_0.jpg

Финансова помощ за украински бежанци  до 15 декември 2023  

Можете да получите финансова помощ от БЧК, ако сте: 

 • домакинство, в което има поне едно лице с увреждане – първи приоритет 
 • домакинство с едно или повече лица над 65 годишна възраст – втори приорет

Ако отговаряте на някой от изброените критерии, можете да кандидатствате за финансовата подкрепа като изтеглите приложението, в което да се регистрирате и попълните формата за кандидатстване. Можете да го направите на следния линк:
https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/bulgarian-red-cross 

Интеграционно-информационен център за бежанци на БЧК в София 

Интеграционно-информационен център за бежанци на БЧК
Интеграционно-информационния център за бежанци на БЧК предлага следните услуги:

 • Включване в курсове по български език съгласно европейската езикова рамка – нива А1, А2 и Б1 (Единствено сертификатите, издадени от БЧК за успешно преминат изпит по български език за ниво Б1, важат при кандидатстване за получване на българско гражданство)
 • Съдействие при записване в български училища и детски градини
 • Съдействие за намиране на подходяща работа, включване в трудови борси и срещи с потенциални работодатели
 • Съдействие за записване на професионално обучение
 • Съдействие при подаване на заявления за документи за самоличност
 • Съдействие при кандидатстване и подаване на документи за получаване на българско гражданство
 • Съдействие за намиране на жилище
 • Съдействие за получаване на медицинска помощ (регистрация при общопрактикуващ лекар, подаване на заявления за здравно осигуряване; покриване на разходи за здравни услуги, здравни осигуровки и лекарства, както и превод по време на медицински прегледи)
 • Превод и легализация на документи
 • Предоставяне на хуманитарна и финансова помощ (в зависимост от наличния ресурс)
 • Посещения на исторически и културни забележителности в България, както и включване в съвместни мероприятия с приемащото общество

Центрове за хуманитарно подпомагане в Бургас, Варна, Добрич, Пловдив, Русе, София и Ямбол

В тях се оказва подкрепа на хора, засегнати от конфликта в Украйна, на бежанци и лица, търсещи убежище от трети страни, на бездомни български граждани и на хора, изпаднали в кризисна ситуация.

Служителите и доброволците на Червения кръст предоставят топли напитки и закуски, психосоциална подкрепа, а също и информация за допълнително подпомагане и за местата, на които може да бъде получено. При необходимост, в новооткритите пунктове, могат да бъдат предоставени базисни санитарни материали и да бъде оказвана първа долекарска помощ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Услугите в центъра са за мигранти, търсещи закрила и бежанци.

Обадете се, изпратете имейл или елате на място, за да Ви бъде оказано съдействие.

За да стигнете до входа на Центъра, влезте в задния двор и нагоре по стълбите.