бюро

Бюрото е създадено nрез 2021г. от Асоциация за развитие на София, с подкрепата на Столична община, ВКБООН и Български Червен Кръст. То е информационна и координационна точка, чиято цел е да консултира и съдейства на бежанци и мигранти за достъп до търсени услуги от правно, икономическо, социално, културно, и др. естество. Бюрото функционира на принципа „услуги на едно гише“ и е признато като добра практика в Европа от Европейската страница за интеграция, основният източник за информация и обмен на идеи между практици и изследователи в областта на интеграцията в ЕС.

Бюрото предлага следните услуги: 

  • Придружаване до различни институции, включително определяне на дата за придружаване до различни институции
  • Съдействие за достъп до пазара на труда
  • Социални услуги, свързани с попълване на документи, насочване към институции и други
  • Приемане на молби за отпускане на целеви помощи в ресора на Български Червен Кръст
  • Информационни сесии по различни теми 
  • Психологическа помощ: Всеки понеделник от 12:00 до 14:00 можете да получите психологическа помощ от Фондация "Център Надя".  
  • Правна помощ: Правна помощ можете да получите  всяка сряда от 10:00 до 12:00 от Фондация за достъп до права – ФАР и  всеки четвъртък от 10:00 до 12:00 от Център за правна помощ „Глас в България“
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Можете да посетите Информационното бюро от понеделнки до петък между 10:00 и 17:30 като не е нужно да се записвате за посещение предварително. 

Услугите на Информационното бюро са безплатни.