крусе

Последна актуализация на 04/08/2023 

Русенската католическа организация „Каритас“ оперира на територията на Северна България. Предоставя комплексна подкрепа, насърчаваща социалното включване и ефективна нтеграция на бежанци от войната в Украйна и от трети страни. Организацията оказва съдействие с индивидуален подход и съпричастност. Предоставя информация, придружаване и подкрепа, свързани с достъп до жилище, до образование и до пазара на труда.

В центровете на Каритас Русе в Русе и Варна можете да намерите информация за:

 • права и задължения в България;
 • първоначална ориентация и консултации;
 • предоставяне на информация;
 • превод и подкрепа за достъп до основни права и възможности за усядане, здравеопазване и образование;
 • за услуги, предоставяни от Каритас мрежата в България, от партньорски организации и публични институции.

Също така организацията предоставя социални консултации за достъп до услуги, придружаване и превод. Организират се и неформални активни дейности за деца.

Услуги, свързани с достъп до пазара на труда: 

 • насочване към платформи и възможности за търсене на работа, както и към други центрове на мрежата Каритас за търсене на работа
 • изготвяне на автобиография
 • насочване към работодател
 • изваждане на медицинско за работа
 • необходими документи за започване на работd
 • подкрепа и консултация; регистрация в бюрото по труда
 • подкрепа за предприемачество
 • ориентиране и помощ за започване на курсове за професионална квалификация.

Курсове по български език за чужденци на нива А1, А2 и В1 

Курсовете се провеждат в присъствена и онлайн форма и са с акцент върху професионалното ориентиране на участниците.

Социални услуги и консултации

 • Помощ с превод и попълване на документи към публични институции като РУО, НАП, МВР, ДСП, здравни заведения
 • Съдействие при записване за ясли, детска градина или училище; удостоверяване на адресна регистрация подаване на заявления за социална помощ; намиране на жилище и посещения при медицински лица
 • Насочване към други доставчици на социални услуги и помощи, психологическа подкрепа, хуманитарна подкрепа, правна помощ, държавни и общински институции и структури, хуманитарни организации и центрове.
 • Предоставяне на информация за: права и задължения по отношение на общественото образование; за събития и дейности в регионите и за изграждане на по-добър живот в България.

Услуги за деца:

Организацията предлага неформални артистични, образователни и спортни дейности по групи за деца, както и подкрепа за усвояване на български език и развитие на умения, които да ги подпомогнат за достъп до образователната система.

Заниманията осигуряват практическо усвояване на български език, забавления за децата и свободно време за техните възрастни родители и близки.

Освен това се предлагат дейности за работа с родители за мотивиране за записване на деца в училище и се предоставя помощ за записване на дете в училище и детска градина.

Хуманитарен център „Каритас“ Русе организира месечни инициативи за социализация на бежанците и интеграция в местните общности чрез общи срещи, публични събития, включване в градски празници.

Ваучери за храна на стойност от 250 лв се предоставят на украински граждани от уязвими гтрупи, отговарящи на определени критерии. Оценка на уязвимостта се прави от сътрудниците на Каритас в центровете във Варна и Русе. 

Подкрепата ще е налична до края на месец август 2023 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ