Информацията е актуализирана на 4 април 2023г. 

Държавната данъчна служба на Украйна напомни, че от 1 януари до 1 май 2023 г. започва кампанията за деклариране на доходите на гражданите, получени през 2022 г. На уебсайта на Държавната данъчна служба на Украйна можете да намерите информация за: 

Това, че се считате за "местно лице" в една държава, не ви лишава автоматично от правото да бъдете "местно лице" в друга държава за данъчни цели.  За да се определи страната къде сте «местно лице» за данъчни цели, е необходимо да се анализират обстоятелствата на всяко лице (по-специално дали планирате да се върнете в Украйна, дали разполагате със собствено или наето жилище в Украйна и в чужбина, къде живеят членовете на семейството Ви, в коя държава получаватр доходи.

За да избегнете  двойно данъчно облагане на доходите си в България и Украйна, Ви съветваме да съберете необходимите документи при подаването на данъчните декларации, като например 

  • удостоверение, потвърждаващо статута на местно лице за данъчни цели на държавата, в която пребивавате в момента; 
  • удостоверение за получени доходи и платени данъци върху тях; 
  • документи, потвърждаващи, че притежавате собственост върху недвижимо имущество или че сте наели жилище; 
  • договори с работодател и информация за източника на доходи; 
  • Информация за мястото на пребиваване и регистрация на Вас и членовете на Вашето семейство. 

Очаквайте допълнителни разяснения от правителството и регулаторните органи на Украйна, както и от правителството на България и Европейския съюз. 

В случай на въпроси относно прилагането на данъчното законодателство на Украйна, съветваме Ви да се свържете директно с Държавната данъчна служба на Украйна, като използвате тези контакти, а също така можете да използвате услугите Подаване на обръщение на гражданите и Безплатна правна помощ.