Във Фондация за достъп до права - ФАР държим на качеството на услугите, които предоставяме. Вашата обратна връзка е важна за нас, затова при проблем, възникнал със служители на ФАР по време на предоставяни от тях услуги, Моля попълнете формата по-долу. ФАР ще предприеме необходимите последващи действия.

Запишете името на служителя на ФАР, спрямо когото имате оплакване*

Опишете накратко причините за Вашето оплакване спрямо служителя на ФАР. 
Къде, кога и какво се е случило? (Макс 200 думи)

Ако желаете да се свържем с Вас, моля посочете телефонен номер или имейл за контакт.

*Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от ФОНДАЦИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРАВА - ФАР в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Администраторът на данни е ФАР. Вашите лични данни ще бъдат обработвани от ФАР, единствено за да предоставим отговор и да обработим Вашето оплакване.Данните се съхраняват в архива на ФАР за максимум 5 г., след което се унищожават. Имате право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани от ФАР. Имате право на достъп, заличаване и коригиране на данните, да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с ФОНДАЦИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРАВА - ФАР по имейл: [email protected].*

Да, съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани от Фондация за достъп до права - ФАР.