که تاسو د migrantlife.bg په اړه معلومات ګټور ومومئ، تاسو کولی شئ د هرې اندازې مرستې سره زموږ د کار ملاتړ وکړئ

د بانک ګڼوڼ (اکونت):
IBAN: BG70IORT81021000310801
BIC/SWIFT: IORTBGSF
Investbank-Sofia