iom

Помощ за доброволно завръщане и реинтеграция

Чрез Програмата за подпомагане на доброволното завръщане и реинтеграция (AVRR) МОМ ви помага да се върнете във вашата страна на произход.

Програмата ще помогне при връщане само ако е определена за безопасна. Проверете с МОМ за вашия случай.

Можете да кандидатствате за подпомагано доброволно завръщане и реинтеграция, ако:

 • Вие пребивавате в България без необходимата правна документация
 • Вашият легален престой в България е изтекъл
 • Вече не искате да останете в България, дори ако сте бежанец, на когото е предоставена международна закрила
 • Вашето искане за закрила е в очакване или е отхвърлено
 • Доброволно сте оттеглили молбата си за закрила

Програмата AVRR подпомага следното:

 • Получаване на документи за пътуване
 • Купуване на самолетни билети и даване на малко пари за пътуването
 • Да може да пътува безопасно със самолет
 • Подкрепя ви по време на пътуването и когато пристигнете във вашата страна на произход

Ще получите специална помощ, ако сте жертва на трафик, непридружен непълнолетен или самотен родител или ако имате нужда от медицинска помощ.

 

Услуги за хора, бягащи от войната в Украйна 

В отговор на кризата в Украйна, МОМ предлага следните услуги: 

 • Помощ за достъп до здравеопазване (например плащане за здравни услуги и лекарства, придружаване до лекари)
 • Спешно настаняване (за до 5 дни) 
 • Еднократна финансова подкрепа на база критерии за уязвимост
 • Социално консултиране и помощ за достъп до социални услуги
 • Помощ за достъп до образование - детски градини, училища 
 • Информационни сесии, индивидуално и групово консултиране 
 • Подкрепа за заетост - търсене на работа, подкрепа за включване в пазара на труда в България
 • Курсове по български език
 • Ваучери за храна за семейства с деца, идващи от най-засегнатите части на Украйна и не са получавали финансова помощ от МОМ

 

Курсове по български език

МОМ провежда курсове по български език за хора, бягащи от войната в Украйна за нива А1 и А2.

Курсовете се състоят от 120 учебни часа и всеки участник получава сертификат за владеене на български език на съответното ниво след изпит в края на курса. 

Курсовете са безплатни и се провеждат онлайн. 

 

Помощ за оцелели от трафик на хора

Трафикът на хора е, когато някой използва сила, заплаха, измама или подобни методи, за да принуди човек към труд, сексуална експлоатация, просия или извършване на престъпления.

 • Жертви на трафик на хора могат да бъдат жени, деца и мъже на всякаква възраст
 • Може да попаднете в ситуация на трафик на хора, ако:
 • Принудени сте да правите нещо, което не искате да правите
 • Вие сте малтретирани, бити и / или измъчвани
 • Докосвани сте срещу волята ви
 • Вие сте държани в плен и изолирани или държани под наблюдение
 • Вашите документи са ви отнети от друг, освен властите
 • Били сте продадени и закупени
 • Вие сте поробени

Ако разпознаете някоя от тези ситуации, обадете се или посетете МОМ за съдействие:

 • Идентифициране и помощ за жертвите на трафик на хора
 • Приют
 • Психологическа подкрепа
 • Правни консултации
 • Медицинска помощ
 • Социална помощ
 • Консултации за събиране на семейството или доброволно завръщане във вашата страна на произход
 • Помощ за реинтеграция
 • Препращане към други услуги

Правна, социална и психологическа подкрепа

 • Правни консултации
 • Социална помощ
 • Психологически консултации
 • Препращане към услуги
 • Транспорт до услуги (социални услуги, болници, посещения при лекари / специалисти и т.н.) и превод по време на тези посещения (Тази услуга се предоставя въз основа на оценка на нуждите)
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Можете да си уговорите среща, ако искате да сте сигурни, че присъства преводач.

Превод по телефона е на разположение по всяко време, в случай, че преводач за вашия език не е наличен лично