сжб

Последна актуализация на 12/01/2024

Помощ за търсещи закрила, бежанци и лица с временна закрила:

Съветът на жените бежанки в България предоставя социална медиация и хуманитарна помощ за търсещи закрила, бежанци и лица с временна закрила:

 • Информация за вашите права
 • Консултации със социални работници
 • Интеграционна помощ
 • Помощ за достъп до медицински услуги и управление на здравно осигуряване
 • Помощ за покриване на разходи за лекарства, прегледи и медицински процедури (само за спешни / трудни случаи - прилагат се строги критерии)
 • Съдействие за записването на деца в детска градина и училище
 • Хуманитарна помощ (когато е налична: дрехи, обувки, ваучери за храна, хигиенни материали, домакински материали, играчки и др.)
 • Психо-социална подкрепа, консултации, информация за превенция и реакция при случаи на насилие, основано на пола, и съдействие за достъп до други услуги
 • Препращане към други услуги
 • Превод и придружаване към публичните институции и други услуги
 • Предоставяне на достъп до услуги за психично здраве и емоционална подкрепа за хора, страдащи от травми или затруднения вследствие на война, преместване или насилие.
 • Дейности за развитие на умения и културен обмен, обсъждане на теми свързани с равенството между половете.