сжб

کمک برای پناهجویان و پناهندگان

شورای زنان پناهنده در بلغارستان، واسط اجتماعی و کمک بشردوستانه برای پناهجویان و پناهندگان ارائه می‌دهد:

 • اطلاعات درباره حقوق شما.
 • مشاوره با مددکاران اجتماعی.
 • کمک برای جذب و یکپارچگی.
 • کمک برای دسترسی به خدمات درمانی و تنظیم بیمه درمانی.
 • کمک برای پوشش هزینه داروها، معاینات و روند درمانی و پزشکی (فقط برای موارد اضطراری/سخت - ضوابط سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌شود)
 • کمک برای ثبت‌نام کودکان در مهدکودک و مدرسه
 • کمک بشردوستانه (در صورت موجود بودن: لباس، کفش، غذا، کالاهای بهداشتی، لوازم خانگی، اسباب بازی، سایر موارد).
 • ملاقات‌ها و بازدیدهای خانگی
 • ارجاعات به دیگر خدمات
 • ترجمه و تفسیر و همراهی در مراکز و موسسه‌های عمومی و خدمات دیگر
 • ارائه دسترسی به خدمات بهداشت روانی و حمایت عاطفی برای افرادی که از تروما یا سختی های ناشی از جنگ، آوارگی یا خشونت رنج می برند. 
 • توسعه مهارت ها و فعالیت ها تبادل فرهنگی، بحث در مورد موضوعات مرتبط با برابری جنسیتی.

   

ADDITIONAL INFORMATION

 

به قرار قبلی نیازی ندارید:

 • برای مشاوره، در طول ساعات کاری به دفتر مراجعه کنید. از 9 صبح تا
  5.30 بعد از ظهر، دوشنبه
  تا جمعه
 • اگر به کمک بشردوستانه نیاز دارید، بین ساعت ازهر سهشنبه و
  پنجشنبه از ساعت 9 صبح تا
  17:30 بعد از ظهره.

رای افراد عرب زبان:

 • +359 876 114 161;
  +359 879 509 544;
  +359 879 605 265;
  +359 879 605 214.
 • ببرای افراد فارسی و دری
  زبان
 • +359 876 989 805
 • برای افراد اوکراینی/روسی
  زبان:
 • +359 0886 730 412;
  +359 0886 730 502;
  +359 0886 730 473.

آدرس

 •  شهر صوفیه، خیابان
  اکزارح یوسیف 95
  -کارمندان
  عربی/فارسی/انگلیسی/فرانس
  وی بلد هستند
 • شهر صوفیه، خیابان
  اکزارح یوسیف 50 –
  کارمندان اوکراینی/روسی بلد
  هستند
 •  شهر صوفیه، خیابان
  یسکار 51 – انبار کمک
  های بشردوستانه
 • http://crw-
  bg.org/contact
 • https://web.facebook.co
  m/CRWBG/?ref=br_rs&_
  rdc=1&_rdr
 • حمایت روانی-اجتماعی ، مشاوره، اطلاعات مربوط به مانع و واگنش خشونت و ستیز بر اساس جنسیت و همکاری و کمک برای دسترسی به خدمات  دیگر