BulgariaDSC_0156.jpg

[Актуализирана информация на 30.01.2024]

Онлайн

Някои от най-популярните уебсайтове, които ежедневно публикуват свободни работни места, са:

Фондация за достъп до права - ФАР е регистриран трудов посредник. Ако си търсите работа, попълнете онлайн формата на удобен за Вас език и ние ще се свържем с Вас, за да Ви насочим към подходящ работодател и да Ви помогнем при кандидатстването.

Попълнете ако търсите работа

Панаири за работа

Държавната агенция по заетостта организира панаири за работа няколко пъти в годината,
в които могат да участват лица получили бежански или хуманитарен статут или имат временна закрила. 

Местни бюра по труда

Ако имате бежански или хуманитарен статут, временна закрила или в момента сте търсещ закрила. имате право да се регистрирате в местно бюро по труда, което е част от Държавната агенция по заетостта.

Можете да намерите адресите и контактите на бюрата по труда на този линк.

Ако се регистрирате:

Програма “Родители в заетост”

В момента към Бюрото по труда има програма “Родители в заетост”, която обхваща родителите на деца от 0 до 12 годишна възраст. Програмата Ви осигурява детегледач или детегледачка, които да се грижат за детето/децата Ви докато сте на работа или си търсите работа.  

Детегледачи могат да бъдат безработни лица, които не получават пенсия, като това могат да са и Ваши близки и познати. За целта трябва да кандидатстват за тази програма и да са регистрирани в Бюрото по труда. Агенцията по заетостта ще ги наеме на трудов договор и ще им плаща възнаграждение.

Можете да се възползвате от тази програма за максимум 18 месеца или до навършване на 5-годишна/ 12-годишна възраст на детето/децата Ви.

За да се включите в нея трябва да сте:

 1. Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст и
 • Децата Ви не са записани в детска ясла/градина
 • Имате работа по трудов договор или пък сте самонаети/ самоосигуряващи се лица, НО
 • към момента се грижите за децата си и не сте се върнали на работа.

В този случай детегледачът или детегледачката ще бъдат назначени на 8-часов работен ден и ще получават възнаграждение от:

 • 933 лева за отглеждане на 1 дете
 • 1399,50 лева за отглеждане на 2 или повече деца до 5 годишна възраст

За едно и също дете/деца можете да участвате в програмата само веднъж.

ИЛИ сте

 1. Многодетни родители на 3  или повече деца или самотни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст и:
 • Сте се върнали на работа;
 • Децата Ви посещават детски ясли/градини, както и училище.

В този случай детегледачът или детегледачката ще бъдат назначени на 4-часов работен ден и ще получават възнаграждение от 466,50 лева за грижа за 1 дете и 933 лева за грижа за 2 или повече деца от семейството.

При тези условия, можете да участвате в програмата повторно само ако предходния период сте ползвали услугите на детегледач, назначен на 8 часа за отглеждане на дете от 0 до 5 години  и сега искате да бъдете включени в програмата и да ползвате услугата “детегледач” до 4 часа на ден.

ИЛИ сте

 1. Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда и сте:
 • родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, които не са записани в детска ясла/градина; или ( виж. По-горе условията за заплащането на детегледачите в т. 1)
 • многодетни родители на 3 или повече деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище. ( виж. По-горе условията за заплащането на детегледачите в т. 3)

Като безработни, ако в рамките на 4 месеца не си намерите работа през бюрото по труда, програмата ще бъде прекратена и няма да можете да ползвате детегледач. Ако обаче си намерите работа в рамките на 4 месеца, то тогава грижата ще продължи за максимума от 18 месеца. 

Можете да подадете заявление за участие в програмата само онлайн на този линк .

Вашето заявление се разглежда в срок до 14 работни дни, но може да отнеме и повече време. 

Ако вече имате работа, можете да започнете работа отново след назначаване на детегледача, или най-рано след получаване на писмо, че сте одобрени за програмата от Агенция по заетостта, но не и преди това. 

Допълнителна информация за програмата ще намерите на този линк или като попитате на място в бюрата по труда.

Агенции за набиране на персонал

Примерни агенции за набиране на персонал в Бълария са:

Организации, които могат да помогнат

Фирми и организации, наемащи бежанци и търсещи закрила

Някои неправителствени организации редовно търсят и наемат търсещи закрила и лица, ползващи се с международна закрила, като преводачи, устни преводачи, социални медиатори, работещи по дела и т.н. Тези организации са:

Фирми от частния сектор:

В момента секторите за информационни технологии, грижа за клиентите и маркетинг имат голямо търсене на квалифициран персонал в България. Те предлагат и едни от най-конкурентните заплати в страната.

Call центровете търсят хора, които говорят дари, кюрдски, урду, пущо, арабски и фарси и владеят добре английски език.

Също така много магазини и ресторанти със собственици от Близкия изток в София често търсят нов персонал.

Други възможности

Самостоятелната заетост остава добър вариант, тъй като предприемачеството предлага голям потенциал за икономически успех. Опитът показва, че да си чужденец в България и да притежаваш свои уникални умения, знания и наследство може да играе важна роля в създаването на успешно бизнес начинание като магазин, ресторант или други.

Как да започнете бизнес в България

За дистанционна работа, главно в сектора на информационните технологии, ще ви трябва само компютър и стабилна интернет връзка. Можете да разберете повече за отдалечените позиции от този уебсайт за работни места в България.