Последна актуализация на информацията на 23.01.2024 г.

Българското правителство взе решение за продължаване на програмата за хуманитарна помощ за лица с временна закрила в Република България до 30.04.2024 г.  Хуманитарната помощ покрива само разходите за настаняване и не покрива разходите за храна. 

Можете да получите тази хуманитарна помощ, ако: 

Имате предоставена временна закрила и притежавате регистрационна карта на лице, на което е предоставена временна закрила, издадена от Държавната агенция за бежанците. 

Научете повече тук: 

ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА 

Не можете да получите тази хуманитарна помощ, дори и да имате временна закрила в случай, че:

1. Имате трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите. 

НАМИРАНЕ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ  

2. Получавате финансова помощ за наем, ваучери за настаняване или други форми на помощ за настаняване по други програми/мерки, администрирани от държавен орган. 

Какво включва тази хуманитарна помощ? 

Настаняване  

 • Ако към 30 октомври 2022 г. вече сте настанени в хотел, категоризиран или регистриран като място за настаняване, вписан в Националния туристически регистър, то в периода от 01.11.2022 г. до 30.04.2024 г. можете да продължите да пребивавате на същото място.  

Хотелът, в който сте отседнали, ще получи 15 лева (без данъци) дневно на човек дневно. Тази сума ще покрие само разходите за Вашето настаняване, като хотелът не е длъжен да осигурява храна.  

 • Ако сте пристигнали в България и сте получили временна закрила след 31.10.2022 г., ще Ви бъде осигурено настаняване само в едно от тези места, одобрени от правителството: 

1. Места, включени в специалния Регистър на приютите, създаден за изпълнение на програмата за хуманитарна помощ. Понастоящем този регистър не е публично достъпен; 

2. Места, които отговарят на следните условия:  

 • са собственост на държавата, общините или публични предприятия, независимо от тяхната правна форма; 
 • включени са в Националния туристически регистър; и 
 • са включени в списък, одобрен от ръководителя на Временната работна група (ВРГ) към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на лицата, получили временна закрила в България. Този списък не е публично достъпен.  

Тези места ще получават по 18 лева (с данъците) дневно на човек. Сумата ще покрива само разходите за настаняване и няма да Ви се осигурява храна.  

Имайте предвид, че ще бъдете пренасочени към тези места за настаняване, ако идвате в България за първи път или ако сте напуснали хотела, в който сте отседнали до 31 октомври 2022 г. (например, защото сте се върнали в Украйна).  

Преди да бъдете пренасочени към конкретно място за настаняване, ще бъдете настанени в транзитен център, който се намира в град Елхово, улица "Чаталджа" № 2, България. Можете да бъдете настанени там за срок от 1 до 14 дни.   

Мога ли да избера мястото, в което да бъда настанен?  

По принцип не можете да избирате къде да бъдете настанен. От транзитния център властите ще Ви преместят на място, където има свободни места.  

Изключение може да бъде направено само ако имате членове на семейството, които вече са настанени по тази програма за хуманитарна помощ.

 Членовете на семейството могат да бъдат само:

 • Вашият съпруг/съпруга
 • Вашите и на съпруга Ви деца, които не са сключили брак и са на възраст под 18 години. Няма значение дали са родени в брака или извън него, или са осиновени.  
 • Други близки роднини, които са живели с Вас като част от семейството Ви преди и по време на войната, преди да дойдете в България, и са напълно зависими от вашата подкрепа през този период.  

За да поискате събиране с членовете на семейството си, трябва да имате регистрационна карта за временна закрила и личен номер на чужденец (ЛНЧ), който ще намерите в картата Ви.  

След това трябва да представите следните документи пред властите в транзитния център, където сте били настанени при пристигането си:  

 1.  Завление за кандидатстване (подава се само на български език).  

Тук можете да намерите формуляра на български език, който и преведен на украински и руски език за Ваше улеснение.  

 1. Копие от официален документ, доказващ семейната Ви връзка - свидетелство за брак, удостоверение за раждане или други подходящи официални документи, в случай че искате да се съберете със съпруга/съпругата и/или децата си.
 2. Копие от документи, доказващи специални здравословни проблеми, или друг документ, който може да докаже, че Ваш близък роднина се нуждае от Вашата подкрепа или че Вие се нуждаете от подкрепата на близък роднина, настанен по програмата за хуманитарна помощ.  

Решението по искането Ви трябва да бъде издадено в срок до 10 дни. Органът, който взема решението, е Работната група по настаняването към Националния оперативен щаб към Министерския съвет.  

Докато чакате решение, ще останете в транзитния център в Елхово.

Какво да правя, ако вече съм настанен, но искам да бъда преместен на друго място за настаняване, където са членовете на семейството ми?

В този случай трябва да следвате същата процедура. Разликата е, че трябва да подадете молбата си и съответните документи до управителя на мястото, където сте настанени.   

Не е гарантирано, че ще бъдете преместени на желаното от Вас място.

В случай че имате нужда от допълнителна правна помощ, можете да попълните този формуляр за искане на помощ:  

Поискай помощ

За конкретни въпроси, свързани с преместването и настаняването на украински граждани, можете да се свържете с  Националната гореща линия на телефони  029055555 и +380322465075.

Минимална хигиена 

Местата, в които сте настанени, трябва да ви осигурят: 

 • Минимално необходимите средства за лична хигиена; 
 • Почистващи продукти; 
 • Перилни препарати и достъп до пералня и сушилня на самообслужване; 
 • допълнителни легла, ако е необходимо.

Няма да ви бъде предлагано почистване на стаите, нито пране. 

Храна 

За съжаление програмата не включва осигуряване на храна. Понякога храна може да бъде осигурена от доброволци и неправителствени организации, но не редовно.  

Ако Ви се налага да напуснете по уважителни причини мястото за настаняване

Ако поради основателна причина временно Ви се налага да напуснете мястото за настаняване, защото например трябва да се върнете Украйна, Ваш близък е починал, трябва да посетите болница и др. и искате да си запазите мястото, на което към момента сте настанени, трябва предварително да уведомите по имейл Националния оперативен щаб (НОЩ) на следните имейл адреси - [email protected] или [email protected] и на [email protected].

Важно! Имате задължението да уведомите НОЩ, както преди да напуснете, така и след като се върнете!

Съветваме да изпратите имейл едновременно и до двата имейл адреса посочени по-горе – първият е на екипа на Bulgaria for Ukraine, които оказват съдействие, ако е нужно да допълните информацията в писмото си, а вторият е имейлът на НОЩ.

 В имейла трябва в свободен текст да напишете:

 • вашите имена;
 • личен номер на чужденец (ЛНЧ);
 • причините, поради които Ви се налага да напуснете;
 • къде сте настанени и откога сте там;
 • дата на заминаване и дата на връщане.

 Към имейла трябва да приложите следните документи:

 1. Регистрационната Ви карта за временна закрила, снимана от двете страни;
 2. Снимка на украинския Ви задграничен документ за самоличност – както на страницата с Вашата снимка, така и на страницата с печатите от последното Ви преминаване на границата.
 3. Заявление за настаняване

Изтегляте и прилагате към имейла единствено „Приложение 3“, в което попълвате само информацията за имената Ви, датата Ви на раждане, ЛНЧ, електронната поща за кореспонденция, мястото за настаняване, град, дата и подпис. Полетата за настаняване при член на семейството не се попълват.

Важно! НОЩ разглежда само писмата, към които е приложено Приложение 3!

 1. Документи, доказващи уважителна причина за отсъствието Ви (например епикризи, доказателства за настаняване в болница, смъртен акт на починал близък в Украйна).

Ако не можете да представите такива документи преди заминаването си, посочете защо напускате, както и че ще приложите доказателство в последващ имейл, придружено със снимка на печата в паспорта Ви при влизане обратно в България.

НОЩ взима решение по молбата Ви в рамките на 10 работни дни от прилагането на последния необходим документ по случая Ви. Ще бъдете уведомени за решението на посочения от Вас имейл в Приложение 3. Съветваме Ви в имейла си да посочите и телефонен номер за връзка.

Ще можете да се върнете на същото място за настаняване само след положително решение от НОЩ. Ако сте се върнали в България преди да е взето решението, можете или да намерите място за нощуване за собствена сметка, или да отидете в Центъра за временно пребиваване в Елхово.

Ако напуснете мястото си на настаняване, без да уведомите предварително НОЩ, стаята Ви няма да бъде запазена за Вас.  Мястото, където сте били настанени, е задължено да информира правителството в рамките на 24 часа, че сте напуснали.  В този случай, ако решите да се върнете, ще бъдете пренасочени към друго място за настаняване със свободни места.