Актуализирано на 25.05.2024г. 

Ако сте лице без гражданство, т.е. не сте гражданин на никоя държава, съществува специална процедура, чрез която може да се сдобиете с разрешение за постоянно пребиваване в България. За целта трябва да отговаряте на следните изисквания: 

 • Да сте влезли в територията на България преди 27.12.1998 г. и оттогава да пребивавате тук или да сте родени на територията на България, и 
 • Да не сте гражданин на някоя от бившите съветски републики.

За този вид разрешение за пребиваване не е нужно да напускате страната и да кандидатствате за виза тип D. 

Как да кандидатствам? 

За това разрешение трябва да кандидатствате лично или в Дирекция „Миграция“ в град София на бул. „Мария Луиза“ 48, или в Звено „Миграция“ в ОДМВР в зависимост от това къде живеете и къде е адресът Ви. За тази цел, например, държавните органи ще вземат предвид адреса, който е посочен в договора Ви за наем или нотариалния акт, който им представите. 

Трябва да подадете следния документ: 

Образецът на заявлението може да откриете на този линк.

 • Копие на страниците от паспорта Ви, който е издаден от бивша съветска република, с който първоначално сте влезли в България;
 • Актът Ви за раждане;
 • Доказателство, че имате жилище в България (напр. договор за наем, нотариален акт и др.);
 • Доказателство, че имате стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка (напр. трудов договор, извлечение от Националната агенция за приходи, банкови извлечения и др.);

Сумата трябва да е не по-малко от минималната работна заплата в България (933 лв. за 2024 г.) или минималната пенсия в страната (580,57 лв. от 1 юли 2024 г.). Тази сума се увеличава всяка година. 

 • Официален документ, издаден от дипломатическо или консулско представителство на съответната бивша съветска република, че не сте признат за гражданин на съответната държава; 
 • Официален документ, който доказва влизането Ви в България преди 27.12.1998 г. (напр. паспортът Ви с печат на датата на влизане или решение/документ/заповед, издадена Ви от българска институция като Държавната агенция за бежанци, Дирекция „Миграция“, която може да докаже, че сте живеели в България преди тази дата);
 • Доказателство, че сте платили държавната такса за услугата – 10 лв

Какво се случва, когато си подадете документите? 

Първо, миграционните служби ще изпратят Вашето заявление до Държавна агенция „Национална сигурност“, която подготвя писмено становище за това дали може да Ви се издаде разрешение за пребиваване в България. Това писмено становище се изпраща до Дирекция „Миграция“ или съответното Звено, където също преглеждат заявлението Ви. 

Миграционните органи трябва писмено да Ви уведомят за решението си относно Вашето заявление. 

Ако отхвърлят заявлението Ви, имате право да обжалвате този отказ пред компетентния административен съд в рамките на 14 дни от получаване на решението. В такъв случай се консултирайте с адвокат, за да подготвите жалбата и да я подадете в срок. 

Ако получите положително решение, имате правно задължение да отидете до отдел по гражданска регистрация (отдел ГРАО) на общината, в която планирате да живеете, за да:

 • Да се регистрирате в Регистъра на населението. Това е задължително.
 • Да се сдобиете с единен идентификационен номер (ЕГН).
 • Да кандидатствате за адресна регистрация.

В България всеки човек, регистриран в Регистъра на населението, трябва да има един постоянен и един настоящ адрес. Тези два адреса може да са един и същ, но може и да са два различни (напр. ако решите да се преместите от постоянния си адрес). Те служат за адрес за официална кореспонденция с български органи. Постоянният адрес също така се посочва в личните Ви документи. 

На този линк ще намерите адресите на отделите за гражданска регистрация във всички общини в България. Информацията е само на български. 

Кандидатствате и за трите едновременно – Регистъра на населението, ЕГН и адресна регистрация. В общината следва лично да представите тези документи:

 1. Заявление за регистрация в Регистъра на населението
 2. Заявление за постоянен адрес
 3. Заявление за настоящ адрес

В общината ще Ви бъдат предоставени образци за попълване и за трите заявления. 

 1. Уведомително писмо от органите, които са издали положителното решение за разрешението Ви за постоянно пребиваване. 
 2. Копие на документ за собственост на жилището, в което ще живеете, т.е. нотариалният акт. Собственикът би трябвало да се съгласи да Ви даде този документ.
 3. Оригиналът на нотариално заверената декларация за съгласие на собственика на жилището, с която Ви позволява да се регистрирате на избрания адрес. 

Дори и когато е нужно да подадете само копия, винаги носете със себе си оригиналите на документите в случай, че трябва да ги покажете. 

Адресът трябва да е правилно посочен във всеки документ, който представяте, и трябва да съвпада с адреса, посочен в нотариалния акт. Общината може да откаже да Ви регистрира, ако има грешка и не могат да намерят адреса в базата си от данни.  

Може и да трябва да платите такси, които е възможно да се различават в зависимост от общината, в която подавате заявленията си. Информация на български за таксите в различните общини може да откриете на следните линкове:

След като сте подали всички документи трябва да получите тези документи в рамките на около 7 дни в зависимост от общината:

 • Удостоверение, че сте регистрирани в Регистъра на населението, което ще включва и Вашето ЕГН
 • Удостоверение за постоянен адрес
 • Удостоверение за настоящ адрес

След получаване на тези удостоверения може да кандидатствате за пластика за разрешението Ви за постоянно пребиваване в Дирекция „Миграция“ в град София на бул. „Мария Луиза“ 48, или в Звено „Миграция“ в ОДМВР в зависимост от постоянния Ви адрес. Ще трябва да платите държавна такса – 1000 лв. 

Това разрешение Ви дава право да пребивавате в България законно за неопределено време. Нужно е единствено да подновявате редовно разрешението Ви за постоянно пребиваване преди да е изтекъл срокът, посочен на картата Ви. 

Колко дълго отнема процедурата?

След като сте подали заявлението си и нужните документи, процедурата може да отнеме 2 месеца, докато административните органи издадат решение. Този срок може и да бъде удължен с допълнителни 2 месеца, ако Вашият случай е по-сложен и ще се изискват допълнителни документи. Като цяло, процедурата не би трябвало да отнеме повече от 4 месеца общо.