چه زمانی فرد تابعیت ندارد؟ 

اگر طبق قانون هر کشوری شهروند هیچ کشوری تلقی نمی شوید، فرد بدون تابعیت هستید. 

اگر فردی بدون تابعیت هستم چه کاری می توانم انجام دهم؟ 

می توانید برای وضعیت فرد بدون تابعیت اقدام کنید. برای این هدف باید طبق الگو درخواست کتبی شخصی را تکمیل و ارسال کنید. 

همراه با درخواست، اسناد در اختیارتان ثابت کنان عدم تابعیت را ضمیمه کنید: گواهی تولد، گواهی از کشوری که در آن متولد شدید/زندگی کرده‌اید، اسناد ثابت کنان اینکه شهروند این کشورها نیستید و سایر اسنادی که به فقدان تابعیت رابطه دارند. 

این رویه رایگان است و شما مدیون هزینه های دولتی نیستید. 

کجا درخواست را ارائه کنم؟ 

شخصاً در اداره "مهاجرت" یا در بخش "مهاجرت" اداره منطقه ای وزارت کشور، جایی که آدرس دائمی شما یا محل سکونت شما است، ارائه می شود. 

آدرس اداره «مهاجرت»: شهر صوفیه، بلوار «کنیاگینیا ماریا لویزا»، پلاک ۴۸ می باشد. اگر در بازداشتگاه هستید، درخواست خود را از طریق مرجع دولتی که به او دسترسی دارید (مثالاً، رئیس بازداشتگاهِ ویژهٔ اسکانِ موقت برای اتباع خارجی) ارسال کنید. او موظف است درخواست شما را به مدیر اداره مهاجرت ارائه کند. شما حق دارید از کمک وکیل استفاده کنید. خواهش کنید شمارهٔ ورودیِ درخواستِ ارائه شده خود را دریافت کنید. 

بعد از ارائه درخواست چه اتفاقی می افتد؟ 

برای امضاء پرونده‌های زیر دریافت خواهید کرد:

  •  «پروتکل» مبنی بر اینکه شما از حقوق و تعهدات خود مربوط به رسیدگی مطلع هستید. یک کپی از این پروتکل بگیرید و آن را نگه دارید. آن ثابت می کند که شما یک درخواست ارائه کرده اید و در چه تاریخی آن را انجام داده اید.
  •  دعوتنامه کتبی برای مصاحبه با تاریخ، زمان و مکان مشخص شدهٔ مصاحبه. 

مصاحبه 

حضور در مصاحبه الزامی است. اگر حاضر نشوید، پروسه شما قطع می شود. در صورتی که دلایل معتبری برای حاضر نشدن در تاریخ مصاحبه دارید، فوراً مدرکی ثابت کنان آن ارائه دهید. 

در طی مصاحبه یک پروتکل تنظیم می شود. پس از پایان مصاحبه، پروتکل خوانده می شود. اگر با آنچه در آن نوشته شده موافقت دارید، پروتکل را امضاء کنید.

چه حقوقی در حین رسیدگی دارم؟

حق دارید: 

  • از حقوق و تعهدات خود در چهارچوب رسیدگی مطلع شوید.  
  • اگر بلغاری صحبت نمی کنید مترجم به شما اختصاص داده شود.  
  • پس گرفتن درخواست خود.  
  • صدور تصمیم در مورد درخواست شما ظرف مدت ۶ ماه پس از ارائه آن که در موارد پیچیدگی حقوقی یا واقعی، مهلت مذکور تا دو ماه دیگر قابل تمدید می باشد.  
  • کتباً از تصمیم اتخاذ شده در مورد درخواست خود مطلع شوید. 

در صورت دریافت وضعیت می توانید:

  •  درخواست اجازه اقامت طولانی در بلغارستان با قابلیت تمدید حداکثر تا ۱ سال ارائه دهید.
  • اگر دیگر مجوز اقامت دائم یا طولانی داشته باشید، حق مدرک هویتی به نام «گواهی سفر برون مرزی افراد بدون تابعیت» را دارید. 

راهنمایی ها 

سازمان اداری می تواند دستورالعمل ها را با زمان پاسخ کوتاه به آدرس مکاتبه ای که در درخواست خود مشخص کرده اید ارسال کند. این مهلت را از دست ندهید تا پروسه شما خاتمه نیابد. 

اگر نمی توانید از دستور ارائه گواهی تولد یا مدرک اقامت قانونی خود را رعایت کنید، باید دلایل خود را کتباً اعلام کنید. 

استیناف

شما حق دارید علیه تصمیمی که وضعیت شما را به عنوان یک فرد بدون تابعیت رد می کند یا روند رسیدگی در خواست شما را به حالت تعلیق در می آورد یا خاتمه می دهد ظرف ۱۴ روز از تاریخ تحویل آن، درخواست تجدید نظر کنید. 

کمک حقوقی 

بر اساس قانون کمک حقوقی، تحت شرایط خاصی حق دریافت کمک حقوقی رایگان را دارید. 
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بلغارستان نیز کمک های حقوقی ارائه می کند. برای اطلاعات بیشتر، به www.statelessness.bg مراجعه کنید