shutterstock_1064615162-min.jpeg

Нуждаете се от валидна шофьорска книжка за управление на различни видове моторни превозни средства в България.

Kога мога да получа шофьорска книжка

Можете да получите българска шофьорска книжка, ако:

 • Имате установено обичайно пребиваване в България (т.е. живели сте в България повече от 185 дни през последните 12 месеца), например след като сте получили статут на бежанец или хуманитарен статут в България
 • Имате навършени поне 16 години (за леки мотоциклети) или поне 18 години (за стандартни мотоциклети и автомобили)
 • Имате диплома, в която пише, че сте завършили Х клас (първи гимназиален етап на средно образование)
 • Физически годен сте да управлявате моторно превозно средство, което се установява с медицинско свидетелство
 • Преминали сте обучение и сте издържали изпит за управление на моторно превозно средство (теория и практика)
 • Преминали сте обучение за оказване на първа долекарска помощ

Ако сте търсещ закрила, можете да получите шофьорска книжка, само ако имате валиден национален паспорт.

Шофьорски курсове

Можете да получите шофьорска книжка, след като вземете уроци по шофиране и издържите изпит.

Първо трябва да намерите шофьорски учебни центрове. Можете да проверите тук (на български) дали учебният център е акредитиран от Министерството на транспорта в България.

Вашият инструктор трябва да ви напътства през целия процес на получаване на шофьорска книжка.

Уроците по шофиране обикновено включват:

 • Поне 40 часа по 45 минути теория
 • Поне 31 часа по 50 минутни практически уроци по шофиране

Можете да вземете уроците и изпита на български или на английски език.

Подаване на заявление за шофьорска книжка

След като издържате шофьорския изпит, трябва да кандидатствате за шофьорска книжка. Трябва да подадете заявлението в звено „Пътна полиция“ на МВР в областната дирекция по адреса в българския Ви документ за самоличност. Можете да намерите техните контакти (на български) тук.

Не е необходимо да попълвате предварително формуляра за кандидатстване, а на място ще трябва само да проверите данните в тяхната система и да ги потвърдите с подписа си. Служителите в полицейското управление ще ви направят и снимка.

При подаване на заявлението, носет със себе си оригинали и копия на следните документи:

 1. Вашият български документ за самоличност
 2. Медицинско свидетелство

Можете да го получите след като минете медицински преглед в болница. Личният лекар ще ви даде медицинско за оценка на физическата годност.

 1. Сертификата за преминато обучение за предоставяне на първа помощ

Ще получите такъв сертификат, ако успешно преминете курс по първа помощ при пътнотранспортни произшествия за водачи. Българският червен кръст ще ви даде сертификата, когато завършите курса.

 1. Декларация, че обичайното ви местопребиваване не е в друга държава-членка на Европейския съюз и че нямате валидна шофьорска книжка, издадена от държава-членка на ЕС

Можете да попълните декларацията предварително, но трябва да я подпишете пред служителя на КАТ, когато подавате заявлението си.

 1. Документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (10 клас), а в случай че образованието е завършено в чужда държава - удостоверение за признаване на завършено образование, издадено от някое от Регионалните управления по образованието в България.

Ако сте завършили основното си или висше образование в друга държава и имате диплома, която го показва, трябва тя да бъде призната в България. Ако нямате доказателство, че сте завършили поне основното си образование, или ако сертификатът ви не е признат в България, или ако не сте завършили основно образование, първо ще трябва да завършите основно образование в България.

 1. Доказателство, че сте платили таксата

Важно е да запомните, че сте длъжни да донесете и оригиналните си документи, когато подавате заявлението си.

Полицейският служител ще провери дали сте подали всички необходими документи и ще ги прегледа.

Ако всичко е наред, полицията трябва да издаде шофьорската книжка след 30 дни, освен ако не платите за бърза услуга - тогава ще я получите след 10 дни.

Ще получите шофьорската книжка на същото място, където сте подали молбата си.

Ако вашата книжка е изгубена, открадната, повредена или унищожена, трябва да сигнализирате за това в най-близката полицейска служба в рамките на 3 дни.

Такси

Когато изпращате заявлението си, трябва да заплатите такса. Сумата се различава в зависимост от вашата възраст, състояние и вида на услугата, която сте избрали.

 • Ако сте под 58 години, трябва да платите 25 лева
 • Ако сте между 58 и 70, трябва да платите 11 лева
 • Ако имате трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50% или повече, трябва да платите 3 лева
 • Ако сте над 70 години, не плащате
 • Ако искате шофьорската книжка да бъде издадена в рамките на 10 дни, трябва да платите двойно повече пари

Можете да платите таксата:

 • Чрез банков превод
 • С вашата банкова карта

Чуждестранна шофьорска книжка

Вашата шофьорска книжка може да не е валидна в България. Зависи от държавата, която е издала свидетелството и дали шофьорската ви книжка отговаря на определени изисквания. Можете да се свържете с местното звено на Пътна полиция, за да поискате повече информация.

Ако имате дългосрочно пребиваване в България, можете да използвате чуждестранното си шофьорско свидетелство (което не е издадено от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария) за срок до 1 година от издаването на разрешението ви за пребиваване.

 Можете да подмените чуждестранната си шофьорска книжка за българска, без да минавате теоретичен и практически изпит, само ако сте с обичайно пребиваване в България (т.е. живели сте в България повече от 185 дни през последните 12 месеца) и шофьорската ви книжка отговаря на определени изисквания. В този случай също трябва да предоставите:

 • Медицинско свидетелство
 • Декларация за обичайно пребиваване
 • Копие на документ, показващ, че сте завършили Х клас (първи гимназиален етап на средно образование)
 • Доказателство, че сте платили таксата

Таксите са същите като написаните по-горе. Имайте предвид, че в този случай шофьорската ви книжка ще бъде върната в страната, която я е издала!

Могат да Ви глобят: 

 • Ако нямате шофьорска книжка с Вас, когато шофирате
 • Ако не я покажете, когато полицията поиска да я види
 • Ако шофирате с шофьорска книжка с изтекла валидност

За повече информация посетете уебсайта на отдел „Пътна полиция“.

Тази статия съдържа комбинирана информация от уебсайтовете на Българската служба за пътна полиция и Вашата Европа и е проверена от Фондацията за достъп до права.