shutterstock_633205685_marriage-min.jpeg

Актуализирано на 26.09.2022г.

Изисквания

Ако искате да сключите брак с чужденец или български гражданин, трябва да отговаряте на следните изисквания:

  • Да нямате друг сключен граждански брак. В България е позволено да сте омъжен/женен само за един човек.
  • Не трябва да имате психично заболяване, което е накарало държавата да Ви отнеме някое от законните права.
  • Трябва да сте навършили 18 години.
  • Съпругът/Съпругата Ви трябва да е от противоположния на вашия пол. Еднополовите бракове не са законно признати в България.
  • Трябва да дадете изричното си съгласие да сключите брак. В България никой не може да Ви принуди да сключите брак с когото и да е било. Трябва да е Ваш избор.

Трябва да имате със себе си валиден документи за самоличност.

Можете да сключите брак в България, дори ако нямате статут на бежанец или хуманитарна статут.Ако обаче сте подали молба за закрила в България, но имате отказ, не можете да сключите брак.

Документи

1. Документ за самоличност

Това може да е българска лична карта или валиден национален паспорт. Обърнете внимание, че Вашата зелена регистрационна карта на търсещ закрила не е документ за самоличност, но може да бъдете помолени да я представите заедно с националния си паспорт. Тези документи трябва да са в оригинал, а не копия.

2. Декларация, че няма пречки да се ожените

Можете да получите този документ от обредния дом, в който планирате да се ожените. Направете това преди деня на сватбата си.

3. Декларация, че сте наясно с болестите на вашия партньор (ако има такива)

Можете да получите този документ от обредния дом, където ще сключите брак. Направете това преди деня на сватбата

4. Медицинско свидетелство

Ще получите този документ след като минете през стандартния предбрачен медицински преглед, който всяка двойка трябва да си направи, преди женитба. Можете да направите този тест във всяка клиника в България.

5.Окончателно решение за развод, ако Вие или Вашият партньор сте имали предходен брак, или ако някой от Вас е овдовял - удостоверение за смърт на починалия съпруг

6. Документ, удостоверяващ семейното Ви положени

Можете да получите този документ от посолството на Вашата страна на произход. Документът трябва да е издаден през последните 6 месеца. Той също трябва да бъде преведен и заверен на български. Ако имате бежански или хуманитарен статус в България, можете да удостоверите семейното си положение с нотариално заверена декларация.

7.Удостоверение, че Вашето национално законодателство признава този брак

Компетентните органи могат също да Ви помолят да представите удостоверение, че няма пречки да сключите брак съгласно националното Ви законодателство. В България можете да получите този документ от посолството на вашата страна на произход. Това удостоверение следва да преведете на български език и да го заверите. Ако има пречки за сключване на Вашия брак съгласно националното Ви законодателство, няма да можете да се ожените законно.

Процедура

Ако сте изпълнили всички тези условия и имате всички необходими документи, трябва да посетите служител по гражданско състояние и да насрочите дата за публична церемония. Можете да намерите тези служители във всяка община, обикновено в местия обреден дом. Можете свободно да избирате общината, в която искате да се ожените, но ако сте търсещ закрила, не трябва да напускате зоната, която е записана в регистрационната Ви карта. В противен случай рискувате да Ви задържат.

Носете със себе си документи за самоличност (и регистрационната си карта), тъй като служителят по гражданско състояние ще провери Вашето име, възраст, гражданство и валидността на документите, които представяте.

Също така, поканете двама свидетели. Те могат да бъдат българи или чужди граждани.

Ако няма пречки, можете да се ожените. Ще трябва да подпишете акт за сключен граждански брак. Вашият партньор, 2 свидетели и служителят също ще подпишат документа.

Разрешение за пребиваване

Сключването на брак с български гражданин не Ви гарантира, че ще получите разрешение за пребиваване в България. С фалшивия брак рискувате да бъдете изнудвани за пари от вашия „фалшив съпруг“ или други замесени хора.

За да получите разрешение за пребиваване въз основа на сключен брак, първо, трябва да получите виза за дългосрочно пребиваване D - без значение дали съпругът/съпругата Ви е български гражданин или чужденец. След като получите виза D, може да кандидатствате за разрешение за пребиваване въз основа на брака.

Ето какво трябва да направите:

  • Подайте молба за дългосрочна виза D. Обикновено чужденците трябва да кандидатстват за тази виза в българското посолство в своята страна или в друга държава, където пребивават законно. Можете да го направите и от друга държава, различна от горепосочените, ако, например, връщането във Вашата държава или държавата, където пребивавате законно би застрашило сериозно живота Ви или при други хуманитарни и нетърпящи отлагане случаи. За целта трябва да подадете молба до Министерството на външните работи на България. В тази молба трябва да посочите от коя държава ще кандидатствате и какви са причините, поради които това няма как да стане от Вашата държава или държавата, в която пребивавате законно. 
  • Кандидатствайте за разрешение за пребиваване пред българските имиграционни власти.Ако притежавате виза D и сте член на семейството на български гражданин, можете да получите разрешение за продължително пребиваване за срок до 1 година, което след изтичане на срока може да се поднови. По закон членовете на семейството са съпрузите, които живеят заедно в едно домакинство и деца под 18-годишна възраст. Ако нямате намерение да живеете заедно със съпруга / съпругата си в България, нямате право на разрешение за пребиваване.
  • Полицията заедно с Държавната агенция за национална сигурност ще проверят дали не представлявате заплаха за националната сигурност, както и че вашият брак е законен и не е сключен само за получаване на разрешение за пребиваване.
  • Интервю. С Вас и Вашият партньор ще се проведе интервю, преди да се вземе решение по отношение на разрешението Ви за пребиваване. Ако Ви откажат, можете да подадете жалба в съда в рамките на 14 дни от получаване на уведомлението за отказа.

Потърси помощ