хид

Фундація „Х&Д Гендерні перспективи" є ліцензованим провайдером соціальних послуг
відповідно до Закону про соціальну допомогу та Закону про соціальні послуги та надавачем персональних даних

Деякі з головних цілей, які ставить перед собою Фундація «Х&Д Гендерні перспективи»,
такі:

  • Проведення гендерних досліджень у всіх сферах суспільного життя в Республіці Болгарія;
  • Підтримка побудови збалансованого громадянського суспільства в країні та рівних можливостей і рівного представництва чоловіків і жінок і представників різних етнічних груп у державному та приватному секторах;
  • Сприяння рівності та рівним шансам для всіх громадян у суспільстві шляхом надання допомоги соціально незахищеним та іншим особам, жертвам дискримінації та насильства, які потребують захисту, а також підтримки їх інтеграції та особистої реалізації;
  • Поширення об’єктивної інформації про гендерні проблеми;
  • Адвокація затвердження універсальних та європейських стандартів прав людини загальновизнаних цінностей демократії та гуманізму шляхом індивідуального захисту прав людини та ініціатив щодо відповідності законодавства Болгарії цим стандартам, а також для всіх дозволених законом цілей, які не заборонені законом або іншими нормативними актами в Республіці Болгарії.

Соціальними послугами, які надаються як Комплекс спеціалізованих соціальних послуг у містах Хасково, Димитровград та Свіленград є:
 

Інформування та консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або жертв торгівлі людьми, осіб, які вчинили насильство, та інших груп ризику щодо існуючих варіантів подолання виниклих проблем
Мета полягає в тому, щоб забезпечити безпечний простір, де жертва може поділитися своїм досвідом, мінімізуючи наслідки пережитого насильства.
Послуга дає можливість розширити можливості жертв, а також припинити та обмежити насильство в усіх його формах. Послуга допомагає постраждалим вийти із ситуації насильства та підтримує їх у прийнятті рішень, у вихованні та здобутті нових навичок.

Адвокація та медіація - діяльність, спрямована на підтримку особи у захисті та відстоюванні її прав і потреб у межах доступних правових та адміністративних процедур.

В рамках служби працівник супроводжує постраждалого до установи/організації, до якої він направлений, допомагає йому у спілкуванні з різними установами.

Діяльність з підтримки та догляду для користувачів послуг залежить від їхніх конкретних потреб і орієнтована на їхні найкращі інтереси та може включати:

  • Юридичне консультування

Включає в себе роз’яснення процедури ведення справи за Законом «Про захист від насильства в сім’ї» та допомогу клієнту в підготовці та подачі необхідного пакету документів. Клієнтам Притулку в якості доказів у справі видається довідка/виписка з реєстру споживачів. В процесі роботи над справою клієнти зможуть отримати адекватні методичні рекомендації та консультації щодо Цивільно-процесуального кодексу. Юридичні консультації при необхідності проводить юрист з досвідом роботи в галузі цивільного права та практикою в галузі Закону про захист від домашнього насильства, Закону про охорону дитинства, Закону про протидію торгівлі людьми.

  • Соціальна робота

В основному полягає в соціальному посередництві та адвокації: супроводі до закладів, допомога в пошуку роботи, зміні постійної адреси, вибор/зміні особистого лікаря, допомозі в покращенні контакту та спілкування з родичами/членами сім’ї, які є опорним ресурсом, допомозі при зарахуванні дітей до дитячого садка чи школи тощо. Проводяться соціальні консультації та направлення до служб, офісів, закладів, що відповідають потребам клієнта, надання гуманітарної допомоги, допомога в оформленні документів на особу, у пошуку та працевлаштуванні тощо. Іншим аспектом соціальної роботи є допомога в отриманні медичних послуг та супровід до лікувальних закладів. Соціальна робота здійснюється на основі виявлених потреб та індивідуального плану надання послуги.

  • Посередництво у працевлаштуванні

Програма трудового посередництва є дуже важливим елементом комплексу соціальних послуг, необхідних для успішної інтеграції та реалізації постраждалих осіб на ринку праці та в інших сферах суспільного життя.

«Терапія та реабілітація» людей, які постраждали від домашнього насильства або жертв торгівлі людьми, осіб, які вчинили насильство, та інших груп ризику щодо наявних можливостей подолання виниклих проблем – це комплекс різноманітних заходів для розвитку, відновлення, збереження або вдосконалення соціальних навичок, спілкування, розв’язання емоційних конфліктів, контролю поведінки, зниження тривожності, покращення самооцінки, можливостей роботи та інших, а також заходи щодо соціалізації для осіб із високим ризиком соціального відчуження.

Терапевтичну діяльність проводять фахівці, які допомагають і підтримують користувачів шляхом індивідуальних та/або групових зустрічей/сеансів. Вони включають програми для осіб та дітей, які постраждали від насильства та торгівлі людьми, а також для осіб, які вчинили насильство тощо;

Фізичні особи користуються програмами (індивідуальними чи груповими) погодинно – щодня або декілька разів на тиждень/місяць залежно від індивідуальних потреб.

Наповнюваність груп визначається статтю, віковими особливостями, потребами та можливостями наявної матеріальної бази.

Погодинне користування послугою визначає прийом користувачів понад вказану потужність, за умови дотримання робочого часу спеціалістів і їхнього графіка діяльності.

хИд

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Услугите  се предоставят краткосрочно - за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса.

Настаняване в услугата „Осигуряване на подслон за пълнолетни лица е само за жени в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация“ и техните деца.