CANVA PRO free image

Актуализирано на 10.01.2023

Задържане в България

Като чужденец  в България, трябва да знаете, че има два вида задържане. Могат да ви задържат на основание и на двата вида, дори ако не сте извършили престъпление.

Имиграционно задържане

Може да бъдете подложени на имиграционно задържане, ако властите решат да Ви изведат от България, например, ако сте влезли незаконно в България или вече нямате разрешение да останете в България.

Има 2 имиграционни центъра в България:

След като получите заповедта за задържане, полицейски служител ще Ви придружи до центъра за задържане. Властите ще снемат отпечатъците Ви и ще прегледат и вземат Вашите вещи.

Ще получите 4 документа:

 • Копие от заповедта за задържане.
 • Копие от документа за настаняване.
 • Списък с личните Ви вещи, пари, ценности, които сте предали на служителите в центъра за задържане, за да ги пазят.
 • Копие от заповед за връщане, в който трябва да е посочено, в коя държава ще Ви връщат.

Важно е да запазите в себе си и четирите документа.

Колко дълго може да продължи имиграционното задържане?

Най-дълго имиграционното задържане може да продължи за общо 18 месеца. След първите 6 месеца властите могат да издадат още две заповеди, които да удължат задържането Ви до още 12 месеца. Всяка нова заповед може да се обжалва пред административния съд в рамките на 14 дни.

Ако сте "краткосрочно задържан", това може да трае най-много 30 дни. Краткосрочното задържане е за хора, които са влезли незаконно в България. Властите го използват, за да Ви държат, докато установят Вашата самоличност и се опитват да определят следващите стъпки относно Вашия случай.

Tози 30-дневен период  се удължава с периода, през който сте били поставени в изолация, болнично лечение или карантина. Това означава, че в тези случаи краткосрочното Ви задържане може да продължи повече от 30 дни.

Какво можете да направите ако Ви задържат?

На първо място: Потърсете адвокат.

ПРАВНА ПОМОЩ

Може да подадете молба за международна закрила.

След това можете да промените административния си статус от „нелегален мигрант“ на „търсещ закрила“. Ако кандидатствате за международна закрила от център за задържане, трябва да Ви освободят автоматично.

На практика това може да се случи доста бавно. За да ускорите нещата, с вашият адвокат можете да подадете иск по член 250 от Административнопроцесуалния кодекс  до съда.

Обжалване на заповедта за задържане

Можете също да обжалвате заповедта за задържане в рамките на 14 дни от деня на задържането Ви пред административния съд. Имате право да  присъствате на съдебно заседание, но присъствието Ви не е задължително.

еЩе получите решение след около 7 дни от образуването на делото. Ако решението на административния съд не е във Ваша полза, можете да го обжалвате пред Върховния административен съд в рамките на 14 дни. Решението на Върховния административен съд е окончателно.

Подаването на жалба срещу заповедта за задържане не спира нейното изпълнение. Това означава, че докато трае съдебното производство, няма да Ви освободят.

Правата Ви по време на имиграционно задържане

Имате право:

 • Да получите медицинска, включително и психологична помощ.
 • Да излизате на въздух в дворното място на центъра за задържане. Това се случва по график.
 • Да се срещнете с адвокат и  представител  на посолството на Вашата държава.
 • Да изпращате и получавате поща/пратки в рамките на определени изисквания.
 • Да ползвате телефон, който няма монтирана камера.
 • Да бъдете посещавани от семейство и приятели.

Вашите близки  могат да Ви посетят всеки вторник и четвъртък от 14 до 16:00ч. Срещите се осъществява след предварително искане, направено от Вас или близките Ви.

Могат ли деца да бъдат подложени на имиграционно задържане?

Ако сте под 18 години и сте в България без родителите си, според българското законодателство не можете да бъдете подложени на имиграционно задържане. Свържете се веднага с адвокат, ако Ви задържат.

Децата обаче могат да се присъединят към родител, който е в център за задържане, но за не повече от 3 месеца.

Задържане по време на процедурата за получаване на международна закрила

Ако сте търсещ закрила, могат да Ви настанят в затворен приемателен център, който се управлява от Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Единственият съществуващ център за задържане на лица търсещи закрила е в центъра за задържане в Бусманци.

Причината за задържането Ви може да бъде за това, че властите искат:

 • Да определят и потвърдят Вашата самоличност или националност.
 • Да установят фактите и обстоятелствата, на които се основава молбата Ви за международна закрила, когато това не може да се извърши по друг начин и има опасност от укриване.
 • Да защитят националната сигурност или обществения ред.
 • Да определят коя държава от Европейския съюз следва да разгледа молбата Ви за закрила, когато е налице сериозна опасност да се укриете.

От септември 2017 година насам, движението на търсещите закрила в България е ограничено до 4 зони. Ако напуснете определената Ви зона два пъти без разрешение, рискувате да бъдете преместени център от затворен тип до края на процедурата.

Колко дълго могат да Ви задържат по време на бежанската Ви процедура

Могат да Ви задържат за цялата процедура по получаване на международна закрила. Съгласно българското законодателство, максималната продължителност на процедурата е 21 месеца.

Какво можете да направите

На първо място: Свържете се с адвокат.

ПРАВНА ПОМОЩ

След това Вие и Вашият адвокат можете да обжалвате заповедта за задържане в рамките на 14 дни от деня, в който я получите. Решението на съда по Вашата жалба е окончателно.

Можете също така да подадете молба, с която да поискате от ДАБ да преразгледа задържането Ви. ДАБ трябва да се произнесе с решение в рамките на 7 дни. Имате 14 дни да обжалвате решението на ДАБ. Решението на съда по вашата жалба е окончателно.

Вашите права като задържан търсещ закрила

По време на задържането имате всички права, които едно търсещо закрила лице има, с изключение на това, че е ограничена свободата Ви.

С изключение на това имате право:

Могат ли търсещи закрила деца да бъдат задържани?

Търсещите закрила под 18 години в България могат да бъдат задържани по време на бежанската си процедура само като крайна мярка. Според закона това задържане трябва да бъде за възможно най-кратко време, но законът не определя максимален срок.

По време на престоя си в център за задържане имате право на образование и трябва да имате възможност да участвате в развлекателни и други дейности, подходящи за вашата възраст. На практика обаче не винаги получавате такава възможност.